HOTEL DLA ROŚLIN

Wracamy:)
Już od 1 czerwca reaktywujemy, po zimowej przerwie, wakacyjną pomoc w przechowywaniu roślin pokojowych! Czynne do 30 września

Twój kwiat odpoczywa u nas, Ty odpoczywasz gdzie chcesz. Jeżeli wyjeżdżasz i nie masz komu powierzyć swoich kwiatów pomożemy Ci i zaopiekujemy się nimi.Regulamin znajdziecie pod spodem, w razie pytań dzwońcie do Hotelu, czyli Vine Bridge!

Zapraszamy!

Regulamin Hotelu dla roślin określa warunki korzystania z usług,w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia hotelu przez roślinę.

1)Hotel dla roślin zobowiązyje się otoczyć każdą roślinę najlepszą możliwą opieką.

2)Przed pozostawieniem rośliny w hotelu właściciel ma obowiązek udzielić pracownikowi hotelu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących każdej pozostawionej rośliny.

3)Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze hotelu prawdziwych informacji o roślinie, którą przekazuje pod naszą opiekę.

4) Opłata za pobyt i usługę pobierana jest  z góry.

5)Hotel dla roślin ma prawo odmówić przyjęcia rośliny zagrażającej innym rośliną, a w szczególności odmówic przyjęcia osobników:

a)chorych

b)w słabej kondycji

6)Hotel ma prawo odmówić przyjęcia rośliny z powodu braku miejsca lub bez podania przyczyny.

7)Jeśli chora roślina zostanie przyjęta pod opiekę, właściciel zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło zabieg/ leczenie.

8)Za przedłużenie pobytu rośliny w hotelu pobiera się standardowe opłaty, określone w cenniku.9)W przypadku gdy właściciel osobiście bądź przez wyznaczoną osobę nie odbierze rośliny w wyznazonym terminie i:

a)będzie zalegał z opłatą za pobyt rośliny

b)nie skontaktuje się w terminie 7 dni od upływu zakontraktowania terminu pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji

c)lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnieniasytuacji,

to wystąpienie którejkolwiek z tych sytuacjirównoznaczne jest z porzuceniem rośliny i brakiem możliwości roszczenia sobie do niej praw.

10)Włąściciel ma prawo odebrać swoją roślinę przed upływem terminu zaklończenia pobytu po uprzedzenim kontakcie z hotelem co najmniej 2h wcześniej, jednak tylko w godzinach otwarcia hotelu

11)W przypadku skrócenia pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

12)Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczanie zdjęć lub filmów z udziałem jego roślin w materiałach ilustrujących działalność Hotelu dla roślin.

13)Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

© 2010 Vine Bridge ® new polish cuisine